El vestíbul-Espai d’acollida. Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona

història del vestíbul com sala d'exposicions xarxa gestors

Des de l’any 2000 el vestíbul dels Serveis Territorials ha acollit exposicions d’art i de patrimoni. El motiu és que des de la direcció dels ST s’és sensible a la manca d’espais expositius que permetin als artistes donar-se a conèixer i exposar la seva obra i amb la cessió de l’espai s’intenta ajudar a millorar la situació.

La gran qualitat arquitectònica del que havia estat l’accés a l’edifici del segle XVI de la Casa de la Generalitat i l’existència de sala d’actes, serveis higiènics, manca de barreres arquitectòniques, seguretat… proporciona un rerefons idoni per a activitats expositives i actes culturals i la ubicació al nucli antic de la ciutat afavoreix l’afluència de gent. En canvi, el fet de tractar-se d’un edifici destinat a funcions administratives genera un seguit de problemàtiques de difícil resolució a l’hora de dur a terme les activitats: horaris, equips, personal, gestió, difusió, finançament…

Tot i això, s’ha mantingut el criteri de fomentar l’art i el patrimoni cultural del Camp de Tarragona. Els plantejaments han estat diversos al llarg del temps amb temàtiques en el seu moment innovadores com la videocreació o l’art emergent. Actualment els objectius són més genèrics: des de l’any 2012 aquestes exposicions formen part del programa de difusió i de suport a la cultura i la natura de les comarques de Tarragona, anomenat 6 x 4, sis comarques, quatre mesos. Una altra línia de recolzament dels Serveis Territorials a l’art del territori és el web Territoris Creatius i les xarxes socials que s’hi vinculen, tot i que les limitacions de personal i de pressupost són un condicionant important.

La participació en el projecte Breathing Time ve donada per la voluntat de col·laboració del Departament de Cultura amb el CA Tarragona Centre d’Art, els seus projectes i el seu treball de mediació: per aquest motiu som a la Xarxa de Gestors i Programadors del Camp de Tarragona i, pel que fa a l’exposició, l’hem inclòs en el programa 6 x 4, ara la Conca de Barberà que duem a terme del març al juny de 2013.
Adreces
Carrer Major, 14
http://www.territoriscreatius.cat i xarxes socials vinculades
http://www.issuu.com/museusacciocultural
Tel. 977 25 15 00
stttarragona.cultura@gencat.cat

Per què Breathing Time?

Amb les seves obres, els artistes narren històries, fan reflexions estètiques i busquen significacions simbòliques que, en molts casos impliquen el públic. El públic és una part fonamental en la lectura final de l’obra.

Breathing Time és un títol obert  a diferents interpretacions, tal com els lectors (públic) de les exposicions. Evoca reflexions o visions de la nostra realitat col·lectiva des de diferents vessants: estats d’ànim; un crit d’atenció a la saturació d’informació i la velocitat dels canvis en les noves tecnologies; una reflexió sobre la realitat contemporània estructurada i rígida; una acció que manifesta l’angoixa provocada per la cavalcant crisi que ens bombardeja des de diferents fronts…

Els éssers humans estem sotmesos constantment a una progressió accelerada de progrés que creiem que ens beneficia les nostres capacitats cognitives i instrumentals. Assistim doncs a una mena de deliri del qual som captius i que ens mena amb una cursa continua, sense el poder de poder aturar-nos. Els artistes tot i que no sempre fan esmena d’aquesta reflexió i crítica, ens inviten a donar-nos un respir.

Qui som?

Aquest és el primer projecte de la Xarxa de Gestors i Programadors d’Arts Visuals Contemporànies del Camp de Tarragona. Un grup de treball que va néixer al gener de 2012 en el marc del projecte “Obert per reflexió”, promogut des del CA Tarragona Centre d’Art, amb l’objectiu d’estimular les relacions entre els agents culturals del territori que gestionen projectes d’arts visuals contemporànies.

La Xarxa té com a principal finalitat, reforçar l’ecosistema cultural del Camp de Tarragona mitjançant eines de col·laboració i relació continuada entre institucions i agents. Per això segueix les següents línies d’actuació:

  • Promoure la visibilitat dels projectes desenvolupats al Camp de Tarragona
  • Col·laborar en la formació de persones que gestionen espais o programes de cultura contemporània al territori
  • Fomentar projectes conjunts, sempre respectant la diversitat i idiosincràsia de cada centre i projecte.