Per què Breathing Time?

Amb les seves obres, els artistes narren històries, fan reflexions estètiques i busquen significacions simbòliques que, en molts casos impliquen el públic. El públic és una part fonamental en la lectura final de l’obra.

Breathing Time és un títol obert  a diferents interpretacions, tal com els lectors (públic) de les exposicions. Evoca reflexions o visions de la nostra realitat col·lectiva des de diferents vessants: estats d’ànim; un crit d’atenció a la saturació d’informació i la velocitat dels canvis en les noves tecnologies; una reflexió sobre la realitat contemporània estructurada i rígida; una acció que manifesta l’angoixa provocada per la cavalcant crisi que ens bombardeja des de diferents fronts…

Els éssers humans estem sotmesos constantment a una progressió accelerada de progrés que creiem que ens beneficia les nostres capacitats cognitives i instrumentals. Assistim doncs a una mena de deliri del qual som captius i que ens mena amb una cursa continua, sense el poder de poder aturar-nos. Els artistes tot i que no sempre fan esmena d’aquesta reflexió i crítica, ens inviten a donar-nos un respir.

Qui som?

Aquest és el primer projecte de la Xarxa de Gestors i Programadors d’Arts Visuals Contemporànies del Camp de Tarragona. Un grup de treball que va néixer al gener de 2012 en el marc del projecte “Obert per reflexió”, promogut des del CA Tarragona Centre d’Art, amb l’objectiu d’estimular les relacions entre els agents culturals del territori que gestionen projectes d’arts visuals contemporànies.

La Xarxa té com a principal finalitat, reforçar l’ecosistema cultural del Camp de Tarragona mitjançant eines de col·laboració i relació continuada entre institucions i agents. Per això segueix les següents línies d’actuació:

  • Promoure la visibilitat dels projectes desenvolupats al Camp de Tarragona
  • Col·laborar en la formació de persones que gestionen espais o programes de cultura contemporània al territori
  • Fomentar projectes conjunts, sempre respectant la diversitat i idiosincràsia de cada centre i projecte.